Gasollarm
Gasollarm
Gasollarm
Gasollarm
Gasollarm
Gasollarm
Gasollarm

Gasollarm

1004-75
230V
815 kr
Gaslarm som upptäcker läckage av naturgas, butan och propan. Tillförlitlig gasdetektor som känner av läckage i tidigt skede. Leveras med 230V adapter, monteringsanvisning och 9V batteri för backup-system. Larmvolym: 85 dB.230VNaturgas, butan och propanCE EN50194