Släpvagnsadapter
Släpvagnsadapter
Släpvagnsadapter
Släpvagnsadapter
Släpvagnsadapter
Släpvagnsadapter
Släpvagnsadapter

Släpvagnsadapter

1000-23
7-13 polig med konstant (+)
0 kr
Släpvagnsadapter från 7-polig kontakt i dragfordon till 13-polig släpvagnskontakt med konstant matning (+).